Από την πρώτη σελίδα του superbasket το παρακάτω κουίζ:

Βρείτε τις διαφορές…

Εικόνα 1

Εικόνα 2